Multisport i de olympiske leker

Multisport i de olympiske leker

OS-ringarMultisport er et begrep det kan legges ulike betydninger til. Den ene forståelsen av det er multisport som en opplevelsessport som kombinerer flere aktiviteter og som setter forskjellige egenskaper på prøve. Eksempler på slike grener kan være klatring, svømming og hjernetrim. Hensikten er å samle flest mulig poeng innen en gitt tid, og siden det ikke finnes en bestemt måte å legge opp et løp på kan tidsrammen variere fra arrangement til arrangement – alt fra noen få timer til over 24 timer. Denne forståelsen av multisport ekskluderer det som dekkes av den andre, utbredte forståelsen av begrepet multisport, nemlig mangekamp. Egentlig regnes ikke mangekamp, som femkamp og tikamp som multisport siden øvelsene ikke er sammenhengende, men som vi ser, kan dette avhenge av hva vi legger i multisport-begrepet. Regner vi mangekamp som multisportøvelser, finner vi en rekke av dem i olympiske leker. Sjukamp for kvinner og tikamp for menn er en del av det olympiske sommerprogrammet, i likhet med mangekamp i turn. En idrett som omfavnes av den første forklaringen på multisport, er triatlon. Den olympiske øvelsen består av 1500 meter svømming, 40 kilometer sykling og avsluttes med 10 kilometer terrengløp, og har siden 2000 vært en del av OL-programmet. Fra det vinterolympiske programmet har vi blant annet skiskyting, som kombinerer langrenn og skyting, og det har vært en del av vinter-OL siden 1960.